top LITKOVSKAYA, pants ANDREA YA’AGOV,
shoes CAPARRINI VINTAGE, jewellery RITA SHPRITST

top KIRIN, pants SOFIE D’HOORE, blazer NANAMICA,

jewellery RITA SHPRITST

dress LITKOVSKAYA, jewellery RITA SHPRITST

dress THIERRY COLSON, jewellery RITA SHPRITST

dress SOLACE LONDON, Jewellery RITA SHPRITST

dress SOLACE LONDON, jewellery RITA SHPRITST

jumpsuit ATOIR, jewellery RITA SHPRITST


Photographer and Stylist: Daena Stefanidi (@daenastefanidi)

Wardrobe: Jikon (@jikon____)

Hair stylist: Lyuda Mukhina (@lyudamukhina)

Make-up artist: Natalya Zakrevska (@zakrevscka)

Set designer: Arseny Pashkov (@arsenypashkov)

Art: Olga Shishkina (@shshshishkina)

Model: Tim (@robertos.rita) @ Number Management (number_management)

Location of the shooting thanks to Kerzman (@kerzmaninterior)