BOYS OF SUMMER


Photography by Alexander Yantyushev

Photography: Alexander Yantyushev (@yantyushev)

Models: Zhenya (@shein_yeah), Vova (@vovahod), Vlad (@daaaaaalv), Roma (@rmn_kky), Dima (@holidayyzz), Gleb (@xclllusive), Ivan (@ivancenter), Svyat (@holyy_saiint), Artyom (@zakharov4492), Nikita (@nikitarudykh_), Tolya (@anatoly_is_one), Ilya (@ilyafrukttt), Pasha (@acid_pavel), Andrey (@hey.akutin), Sasha (@cherryonyourlips), Kostya (@kostya_buch)