Photo by Thu Anh Nguyen

(left) blazer NASTYA & MASHA, (right) skirt ELENA POBEDINSKAYA

(left) blazer NASTYA & MASHA, (right) dress RUZALINA AMIROVA

(left) skirt ELENA POBEDINSKAYA, (right) dress ALEXANDR DRUZHININ


Photographer: Thu Anh Nguyen (@thu.nes)

Stylist: Elena Pobedinskaya (@morphiineee)

Stylist’s Assistant : Tsytsyk Tsydenzhapova(@tsytsyk)

MUA: Valeria Sutulova (@epicfake)

Hair: Anna Tokareva (@annytokareva)

Models: Ksenia Larina (@ksenya_larina)